השכרת מכשיר לוויני

תאריכי השכרה

הזינו את התאריכים בהם אתם רוצים את המכשיר ואנחנו נדאג לספק אותו בזמן.

תאריך איסוף
תאריך החזרה