InReach Explorer+

InReach Explorer+

מכשיר הדגל של חברת Garmin. מאפשר שליחת וקבלת הודעות, עדכוני מז״א, מפות לניווט ועוד...

מה כלול

  • הודעות טקסט חופשי - ללא הגבלה
  • הודעות מוגדרות מראש - ללא הגבלה
  • הודעות מיקום - ללא הגבלה
  • לחצן מצוקה מקושר למוקד החירום של Rescue One
  • מפות טופוגרפיות לכל העולם
  • תיק + כבל USB להטענה
  • מוקד תמיכה טכנית בטלפון או ב-Whatsapp
  • טעינת נתיבים GPX/KML (בתיאום טלפוני)
מחיר השכרה יומי לתקופה של עד 90 יום (מחיר מינימום להשכרה- 250 ש"ח)
$3
מחיר השכרה לכל יום נוסף
$2.5
תוספת - תחזית מזג אויר ו-Tracking

מזג אויר - הוספת השירות תאפשר לכם קבלת תחזית עדכנית לאזור בו אתם מטיילים. התחזית מסופקת ע״י חברת Dark Sky ונשלחת אל המכשיר הלוויני עם פירוט של יומיים קדימה, אין הגבלה על השימוש בשירות! Tracking - הוספת השירות תאפשר לכם שליחת מיקום אוט׳ כל שעה. האנשים שאיתם בחרתם לשתף את המיקום יוכלו להיכנס לקישור שישלח אליהם או לאפליקציה בכל רגע נתון ולדעת מה מיקומכם. אין הגבלה על השימוש בשירות!

+ $0.5 ליום
תוספת - הפחתת השתתפות עצמית

במקרה של אובדן/גניבת המכשיר סכום ההשתתפות העצמית יופחת מ- $400 ל- $50 בלבד.

+ $0.25 ליום