"Rescue One"  הינו צוות מקצועי לאיתור וחילוץ בינלאומי הפועל 24/7 מסביב לעולם מאז שנת 2004 במטרה להציל מטיילים הנקלעים למצוקה פיזית ונפשית.

ברשות הצוות רשת חילוץ בין לאומית הנקראת " Rescue One Global", הכוללת גופי חילוץ ומחלצים בפריסה כלל עולמית ומאפשרים תגובה מידית לאירועי חילוץ במתארים שונים בעולם.

בנוסף מפעילה "Rescue One" צוות חילוץ ישראלי, מקצועי, המוכן להזנקה באופן מידי לכל אירוע בכל מקום בעולם.

הצוות מתמחה במשימות איתור, חילוץ והצלה במתארי שטח ייחודיים הדורשים את הרמה הגבוהה ביותר של כישורים וידע מקצועי, בשילוב עם יכולות טכניות מגוונות. 

לחברי הצוות שלנו ניסיון עשיר שנצבר בעשרות רבות של חילוצים, במגוון מתארי חילוץ ברחבי העולם.


הכישורים המקצועיים שלנו כוללים :

  • איתור וחילוץ נעדרים
  • חילוץ בעת משבר נפשי
  • חילוץ חבלים וחילוץ אלפיני
  • חילוץ ממים זורמים
  • מבצעי איתור תת מימיים
  • סיוע רפואי
  • מתן חוסן נפשי
  • איתור וחילוץ מוסק
  • חילוץ והצלה מהריסות


אנו מטפלים במאות קריאות לחילוץ בכל שנה ומאז הקמת היחידה היינו מעורבים במספר רב של מבצעי שטח בינלאומיים.

בין האירועים הבולטים: הצונאמי של 2004 בדר' מז' אסיה, חילוץ בסין 2008, חילוץ בזמבזי 2011 ורעידת האדמה ב 2015 בנפאל.